Sarcófago en Seixalbo - Parque infantil - Concello de Ourense