Sarcófagos Lugo

LUGO - PORTOMARÍN - SARRIA - GUNTÍN - LÁNCARA - O INCIO

SARTEGO  DE  SANTA  FROILA
CATEDRAL  DE  LUGO


SARTEGO  DE  DON  PEDRO I
CATEDRAL DE LUGO


CLAUSTRO  DA 
 CATEDRAL  DE  LUGO


MUSEO  PROVINCIAL 
 DE  LUGO


ALDEA 
BANDELOALDEA
VILAR


ALDEA 
 TORIBLEALDEA  TORIBLE 
PATIO  TRASERO


ALDEA
FACOI


SANTUARIO  SAN  MATÍAS 
DO  VERALALDEA 
SANTA  EUXEAALDEA  MOSTEIRO
SANTA  MARÍA


ALDEA 
SAN  XILLAORECTORAL  DE
  COSTANTEIGREXA  DE  SANTIAGO
  DE  FERROIALDEA 
 A  PENAIGREXA  DE  SANTA 
 MARTA  DE  FIXÓSALDEA 
SOENGAS  DE  ABAIXOIGREXA  DE  SANTA
 MARÍA  DE  GONDRAMERUINAS  DO 
MOSTEIRO  DE  LOIOALDEA  DE  SAN 
VICENTE  DE  MASIDECAPELA  DO 
 SAN  VITOIROCAPELA  DE 
SAN  MARCOALDEA 
RONFEFONTE  DO  SANTO
MOSTEIRO  DE  FERREIRAMOSTEIRO 
DE  FERREIRAIGREXA  SAN  PEDRO 
FIZ  DO  HOSPITALNECRÓPOLE  DO  CASTRO 
  STA  MARÍA  DE  CERVANTESCASTROVERDE - O  CORGO - CASTRO  DE  REI

ALDEA 
RECESENDEALDEA 
 GOIIGREXA  DE  SANTA  MARÍA  
DE  QUEIZÁN  DE  ARRIBAALDEA 
PIÑEIROIGREXA  DE  SAN
  XOAN  DE  SEGOVIAIGREXA  DE  SANTA
MARIÑA  DE  CABREIROSTUMBAS 
DA  GROBAALDEA 
 MONDRÍZTUMBAS  DE
SANAMEDE


ALDEA 
BARXAALDEA 
COEANECRÓPOLE  SAN  MIGUEL
DO  PÁRAMOFRIOL - GUITIRIZ - OUTEIRO  DE  REI - PALAS  DE  REI - PARGA

IGREXA  DE 
SANTIAGO  DE  TRASMONTEALDEA 
TRASMONTE - CALLEALDEA
 TRASMONTE - CASAALDEA  REBOREDA 
DE  ABAIXOIGREXA  DE  SAN 
MARTIÑO  DE  PRADOIGREXA  DE  SANTA
MARÍA  DE  ANXERIZIGREXA  DE  SANTIAGO 
DE GULDRIZ  DE  ABAIXOALDEA 
O  SIXTOTUMBAS  EN  SAN  XOAN
DE  PARADA


IGREXA  DE
SANTIAGO  DE  FRANCOSIGREXA  DE  SAN
 VICENZO  DOS  VILARESALDEA 
OS  VILARESIGREXA  DE 
SANTIAGO  DE  ALBÁCASTELO 
DE  PAMBREIGREXA  DE  SAN
  XUSTO  DA  REPOSTERÍAIGREXA  DE  SANTO
  ESTEVO  DE  PARGAIGREXA  DE 
SANTIAGO  DE  TRASPARGA


IGREXA  SAN  MARTIÑO
DE  CURBIÁN

CHANTADA - PANTÓN - O SAVIÑAO - TABOADA - SOBER - MONFORTE

SARTEGOS  DE
FORNAS  DE  ABAIXOMOSTEIRO  DE  SAN
  MIGUEL  DE  EIRETUMBAS  DO
  PREGUNTOIRORUINAS  DA  CAPELA  DE 
SAN  PEDRO  DE  CELATUMBA  DE
  BELEIGÁNCASA  TORRE 
 VILARIÑOECOMUSEO  DE
  ARXERIZ CASA  TORRE 
DE  MOREDAPAZO  DE
ABRAL


SEPULTURA  DO 
  SIXTO - CASTELOIGREXA  DE  SANTA 
MARÍA  DE  TEMESIGREXA  DE  SAN 
 VICENTE  DE  PINOL  IGREXA  DE  SAN 
 VICENTE  DO  PINONECRÓPOLE  DO  CASTRO
DE  SAN  LOURENZO


ANTAS  DE  ULLA - MONTERROSO

IGREXA  DE  SAN 
SALVADOR  DE  VILANUÑE


IGREXA  DE SAN 
MIGUEL  DE  SENANDE


IGREXA  DE  SANTA
  MARÍA  DE  OLVEDAIGREXA  DE  SANTA
  MARÍA  DE  ARCOSIGREXA  DE 
 SANTIAGO  DE  AMOEXAALDEA 
NOVELÚASAN  FIZ  DE
AMARANTE


PRAIA  FLUVIAL 
MONTERROSOALDEA 
 AIREXEIGREXA  DE  SANTA 
 MARÍA  DE  LEBOREIIGREXA  DE  SAN
  PEDRO  DE  VILANOVAIGREXA  DE  SAN 
CIBRAO  DE  POLALDEA
  FUFÍNALDEA 
SIRGALALDEA 
FENTERECTORAL  DE  SAN 
MARTIÑO  DE  FENTE
VILLALBA - ABADÍN - LOURENZÁ - MONDOÑEDO

IGREXA  DE  SAN
  MARTIÑO  DE  DISTRIZIGREXA  DE  SAN
  SIMÓN  DA  COSTAIGREXA  DE  SANTIAGO
  DE  SAMARUGOIGREXA  DE  SAN 
BARTOLOMEU
 
 DE  CORVELLE


SANTUARIO  DO
  STO. ADRAOIGREXA  DE  SAN 
MARTIÑO  DE  NOCHEIGREXA  DE  SANTA 
MARÍA  DE  ABADÍNMOSTEIRO  DE  SAN 
SALVADOR  DE  LOURENZÁBASÍLICA  DE  SAN 
MARTIÑO  DE  MONDOÑEDOCENTRO  DE  INTERP.  SAN
 MARTIÑO  DE  MONDOÑEDOTUMBA  PRAIA
  DO  COTO