Petroglifos Pontevedra - Ría e Terras de Pontevedra
CAMPO LAMEIRO - COTOBADE

PAAR - CAMPO LAMEIRO


OS  CARBALLOS


OUTEIRO  DOS  COGOLUDOS


LAXE  DA  FORNEIRIÑA


OUTEIRO  DAS VENTANIÑAS


FONTE  DA  PENA  FURADA


LAXE  DOS  CABALOS


OUTEIRO  DO  CHAN DA  ISCA


PEDRA  DAS  FERRADURAS


LAXE  DOS  CEBROS


COTO  DO  RAPADOIRO


CHAN  DA  LAGOA


CAMPO  DE  MATABOIS


OUTEIRO  DE  PANTRIGO


O  RAMALLAL


CASTRO  DE  PENALBA


LAXE  DA  ROTEA  DE  MENDO


PEDRA  DE  SAN  FRANCISCO


PEDRA  DA  BOULLOSA


LAXE  DO  CUCO


LOMBO  DA  COSTA


PORTELA  DA  LAXE


LAXE  DAS  COUTADAS


OS  CARREIROS


PEDRA  REDONDA


CHAN  DAS  LATASA LAMA - PONTE CALDELAS

LAXE  DA  VAL  DO  GATO


OUTEIRO  SEIXIÑO


EIRA  DOS  MOUROS


LAXE  DA  FONTE  DO  BARNAL


PEDRA  DO  BARÓN


PORTELIÑA  DA  CORTE


PEDRA  DO  CERVO


LAXE  DA  IRENA


COTO  DO  OUTEIRO


TOURÓN - OUTEIRO DA FORCADELA 


TOURÓN - COTO DAS SOMBRIÑAS


TOURÓN - LAXE  DAS  CRUCES


TOURÓN - COTO  DA  SIRIBELA


TOURÓN - NABAL  DE  MARTIÑO


CUNTIS - MORAÑA - BARRO

OUTEIRO  DA  RAN 


OUTEIRO  DAS  CARTAS


GRABADO  DE  CASTROLANDÍN


CEQUERIL - OUT. DOS CAMPIÑOS


CEQUERIL - LAXE  DOS  GATOS


CEQUERIL - LAXE  DOS  HOMES


CEQUERIL - OUTEIRO  DO GALIÑEIRO


FONTE  LIMPIA


COTO  DOS  CASTROS


PEDRA  DA  GRADA


ARDEGÁN


CHAN  DE  DEUS


BARRO


LAGARETA  VIÑA  DO  MONTE


PONTEVEDRA - POIO - SALCEDO

LAXE  DAS  PICADAS - M.PONTEVEDRA


A  CAEIRA - LAXE  DAS  LEBRES


A CAEIRA - PEDRA DE MONTECELO


A  ABELLEIRA


POZO  VENTURA


OUTEIRO  DO  XUBIÑO


FONTE  BOA


OUTEIRO  DA  TARTARUGA


CAMPO  DE  TIRO - AS  APAÑADAS


OUTEIRO  DAS  APAÑADAS


OUTEIRO  DA  MINA  5


OUTEIRO  DA  MINA  1-2-3


OUTEIRO  DA  MINA
PEDRA  DO  FUNDAMENTO

OUTEIRO  DA  MINA
PEDRA  DO  ENCANTAMENTO

MATO  DAS  CRUCES


VILAR  DE  MATOS


MONTE  DO  CASTRO


O  BIRRETE


OUTEIRO  DAS  LAXES


CHAN  DOS  AREEIROS
MARÍN - BUEU

MOGOR - PEDRA  DOS  MOUROS


MOGOR - PEDRA  DO  LABIRINTO


MOGOR - PEDRA  DOS  CAMPIÑOS


A  GODALLEIRA


O  PORNEDO


PINAL  DO  CAEIRO


CHAMPÁS  1 - A  SILLA


CHAMPÁS  2  Y  3


A  CARRASCA  1


A  CARRASCA  2


A  CARRASCA  3 - 4


A  CARRASCA  5


PEDRA  DO  TRASNO 


O  CADRO


OS  PEDROUZOS  2


A  CARBALLEIRA


CASAS  VELLASCANGAS - MOAÑA

OS  MOGUELOS


REGA  PEQUENA


A  ESCADA  OU  MEÁNS


A  XESTEIRA


AS  ABELAIRAS


ERBELO - RÍO LOUREIRO


LAXE  DA  CHAN


CRISTO  DA  LAXE


AS  PORTELIÑAS


PINAL  DO  REI


A  BORNA


RECTORAL  DE  COIRO